[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه اطلاع رسانی تابناک

[تاریخ:] ۱۰ دی ۱۳۹۷

 

فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) در مورد اسباب تحریم

اسباب تحريم

...

سؤال ۶۰۰ - مدت بيست سال قبل جوانى مرا جهت خود خواستگارى كرد ولى چون او بهائى بود من به ازدواج او راضى نشدم و او هم اصرار داشت وبمن قول داد كه مسلمان شود با شرط مسلمان شدن من به ازدواج او راضى شدم فعلا مدت بيست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخيص بهائيت او را نمىدادم

بعدا برايم ثابت شده كه او واقعا مسلمان نشده و در بهائيت خود باقى است لكن من از او داراى فرزندانى شدم و طلاق و جدائى برايم مشكل بود و در صدد بودم فرزندانم را به دين مقدس اسلام هدايت كنم الزاما صبر كردم و پسرم به سن ۱۹ سال رسيده و پيرو مذهب پدرش شده و برايم يأس حاصل شده كه آنها مسلمان شوند بنابر اين از خانه شوهرم خارج شدم و در منزل برادرم ساكن شدم در اين صورت حضرت آية اللهى اجازه مىفرمائيد باز به خانه شوهرم بروم و فرزندان ديگرم را به دين مقدس اسلام راهنمائى نمايم و يا كاملا او را ترك بگويم چون بر من حرام است و نيز لازم است از او طلاق بگيرم و يا ديگر طلاق نمىخواهد

جواب: با اين كه شوهر شما بهائى است بايد از او جدا شويد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نيست و پس از آن كه از تاريخى كه با او هم بستر نشده‌ايد عده منقضى شود مىتوانيد بدون طلاق با هر مرد مسلمان كه بخواهيد ازدواج كنيد و فرزندان شما چون از وطى به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعا ملحق نيستند و او نمىتواند از آنها اگر صغير هستند سرپرستى نمايد و بايد از او گرفته شوند و هر كدام كبير هستند كسى به آنها ولايت ندارد

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]