[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] شاطر الشعراء

[تاریخ:] ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۹

[صفحه:] ۳

 

يك سند مهّم تاریخی از امام خمینی

امام خمینی در «یادنامه کتابخانۀ وزیری یزد» شرحی به یادگار مرقوم فرموده‌اند که امروز پس از سی و شش سال از هر نظر جالب و برای پی بردن به سابقۀ فکر رهبر نهضت، عظیم ملت ایران و بنیانگزار جمهوری‌اسلامی ایران خواندنی و گفتنی است.

یک سند

بسم الله الرحمن الرحیم

ای آقایان محترم که این صفحات را جمع‌آوری نمودید و به نظر علماء بلاد رسانیدید خوبست يك كتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقه‌هاتان کند و هم آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده، از همه امضاء می‌گرفتید که اگر در این گوشۀ مملکت به دین جسارتی می‌شد همه يك دل و يك جهت از تمام کشور قیام میکردید. خوبست دینداری را دست کم از بهائیان یاد بگیرید اگر يك نفر آنها در يك ده زندگی کند از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کنند. شما که به حق مشروع خود قیام نکردید خیره سران بیدین از جای برخاستند و در هرگوشه زمزمۀ بی‌دینی را آغاز کردند و به همین زودی به شما تفرقه زده‌ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان بی‌شرف روزهایتان سخت‌تر شود!!

۱۱ شهر جمادیالاول ۱۳۶۳ هجری قمری

روح‌الله الموسوی الخمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]