[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

[تاریخ:] ۱۶ مهر ۱۳۹۸

 

درباره لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی |مخالفت با موازین اسلام در پوششی عوام فریبانه

تهران-ایرنا- لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی با طرح دو موضوع سوگند به کتب آسمانی در هنگام تحلیف و اعطای حق رأی به زنان در ظاهر مترقی و گامی رو به جلو به تصویب رسید اما مخالفان این لایحه در پس آنها حقایقی می‌دیدند که از دید عموم پنهان بود. بنابراین مخالفان به بازخوانی نیات باطنی تصویب این لایحه پرداختند. ...

مخالفان بر این باور بودند که هدف دولت از تصویب این طرح، زورآزمایی با روحانیت و هواخواهان مذهب و کنار گذاشتن همیشگی آنها از صحنه است. آنان تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را راهی برای نفوذ بهائیت به قدرت و سیاست کشور می دانستند و می گفتند: حذف سوگند به قرآن کریم و دادن حق رای به زنان از جمله مواردی بود که طی آن نفوذ بیش از پیش بهائیت در قدرت و دوستی ایران با اسرائیل را تقویت می کرد.

امام خمینی(ره) هم به این مورد اشاره می کنند و می فرمایند: تغییرات پیش آمده لایحه انجمن ایالتی و ولایتی در بحث جایگزینی قرآن با کتب آسمانی در هنگام تحلیف، زمینه‌یی برای دست‌اندازی و تسلط غیرمسلمین و اجانب، به‌ویژه بهائیان بر مسلمین و لطمه به استقلال جامعه اسلامی است.

امام (ره) نفوذ، حضور و تسلط بهائیان بر مسلمین را یکی از پیامدهای این لایحه می‌دانستند. ایشان به‌ویژه از خطر نفوذ رو به رشد پیروان این آیین در ایران به شدت نگران بودند و تصویب این لایحه را توطئه‌یی از جانب صهیونیست‌هایی که در ایران در پوشش بهاییت ظاهر شده قلمداد می کردند. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]