ایرج مهدی نژاد

متولد سال ۱۳۱۶

در تاریخ ١٣ شهریور ۱۳۶۵ در بندرعباس به قتل رسید

 

ایرج مهدی نژاد پدری بهائی و مادری مسلمان داشت.  او اعتقاد به دیانت بهائی را انتخاب کرد. در اوایل انقلاب اسلامی، به خاطر اعتقاد به آئین بهائی از کار اخراج شد.

در روز ١٣ شهریور ۱۳۶۵، حدود ساعت ٨ شب چند مرد به منزلش رفتند و او را کشتند. جسدش را روز بعد دامادش پیدا کرد. آثار ضربات چاقو بر بدنش به وضوح دیده می‌شد. ١٧ضربۀ چاقو که از شقیقۀ راست شروع می‌شد و به کمرش می‌رسید.  گلویش را نیز گوش تا گوش بریده بودند. فک و شقیقۀ چپش چنان شکسته بود که گویا شیئی محکمی بر سرش کوبیده بودند. جسدش در گورستان بهائی بندرعباس به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)