[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] ایران اکونومیست

[تاریخ:] ۲۷ خرداد ۱۳۸۷

 

آدرس پایگاه اطلاع رسانی مبارزه با افکار بهائیت

ایران اکونومیست: پایگاه اطلاع رسانی مبارزه مردمی با افکار فرقه بهائیت با حمایت اقشار مختلف کشور راه‌اندازی شد.

جمعی از دانشگاهیان، اصناف، فرهنگیان و نخبگان کشور به منظور مبارزه با تحرکات فرقه بهائیت پایگاه اینترنتی "شفافیت" را راه اندازی کردند.

پایگاه شفافیت با آدرس اینترنتی shafafiyat.com قابل دسترسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]