[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نیروی زمینی ارتش

(تلفن -----)

 

شماره ۱۲/ ۱۰۵/۵- ۷/[؟]

تاریخ [ناخوانا]

پیوست -----

 

از معاونت پرسنلی نزاجا (مد کارگزینی- دایره امور شهدا)

به معاونت پرسنلی (مد پرسنلی-[قوانین])

موضوع سرباز وظیفه شهید فرهنگ شاه بهرامی فرزند اردشیر

 

من به دانشجویان و طبقه روشنفکر متعهد توصیه میکنم که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیراسلامی فراموش شود. (امام خمینی)

۱

-برابر اعلام ل ۸۱ زرهی سرباز یاد شده بالا در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۶۱ به علت درگیری با مزدوران صهیونیستی عراق در جبهه عملیاتی غرب کشور بر اثر ترکش نارنجک متجاوزان عراقی به درجه رفیع شهادت نائل گردیده است که مراتب مورد تائید شورایعالی تعیین موارد درگذشت [ابوجا] قرار گرفت و در پرونده مضبوط است.

۲- چون موطن سرباز مورد بحث شهرستان کرمان و در آنجا دفن گردیده است مرکز آموزش ۵ [کرمان] طی نامه شماره ۹/۱/۷۰۱- ۱۰ آبان ۶۱ (فتوکپی به‌ضمیمه ارسال است) اعلام نموده [شهید] موصوف پیرو مسلک بهائی بوده که برای اطمینان بیشتر چگونگی مذهب وی از پدرش استفسار گردید و پدر نامبرده اقرار بر بهائی بودن خود و فرزندش نموده است که مراتب به بنیاد شهید شهرستان منعکس تا وضعیت شهید فوق مشخص گردد برابر اظهارات بنیاد شهید و تائید امام‌جمعه کرمان [اظهار] گردیده که سرباز یاد شده نمی‌توان جزء شهداء محسوب نمود و به همین علت در گورستان بهائیت آن شهر دفن گردیده است که مرکز مزبور خواستار نحوه رفتار با خانواده شهید شده است.

۳- اینک با عطف توجه به بندهای ۱ و ۲ و نامه تقدیمی از مرکز ۵ کرمان و تصویب نامه مورخ ۲۹ آبان [؟] شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام شود آیا پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان جانی و مالی و سایر مزایا به خانواده این سرباز بلامانع است یا خیر تا اقدام لازم معمول و جواب مقتضی [نسبت] به خانواده سرباز نامبرده بالا و سایر مبادی مربوطه اعلام گردد% آ

معاون پرسنلی نزاجا – سرهنگ محمود ریاحی [امضا]

[ناخوانا]

 

گیرندگان

۱-مد سای نزاجا بانضمام یکبرگ فتوکپی نامه ارسالی از مرکز آموزش ۵ کرمان جهت آگاهی ضمناً [ناخوانا] با توجه به مفاد این نامه نظریه آن مدیریت را نسبت به نحوه رفتار با ورثه و مستمری‌بگیران سرباز فوق [ناخوانا] شرع مقدس اسلام اعلام تا اقدام لازم معمول گردد.

۲- ف ه را ۵ کرمان بازگشت به شماره ۹/۱/۷۰۱ – ۱۰ آبان ۱۳۶۱ جهت آگاهی.

 

[مهر اداری]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]