[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۵۹

رئیس مجلس شورای اسلامی حجةالاسلام رفسنجانی

 

در تعقیب تلگراف مورخ ۲۶ دیماه ۱۳۵۹ مطابق با ۱۶ ژانویه ۱۹۸۱، در مورد اعلام شهادت همسرم مرحوم پرفسور دکتر منوچهر حکیم که شرم‌آورترین و فجیع‌ترین قتل سال محسوب میگردد، قتل طبیبی رادمرد، منزه، خلیق، پرمهر و عطوفت که بیش از مدت ۴۰ سال به درمان بیماران از هر صنف و طبقه مشغول بود و بمداوای فقرا به رایگان می‌پرداخت و مصدر بزرگترین خدمات درمانی به ملت بود، تقاضا دارم دستور فرمائید نسبت به شناسائی و مجازات قاتل و یا قاتلین که موجبات تأثر و تأسف و تعجب کلیه طبقات را فراهم آورده سریعاً اقدام فرمایند

لازم است باطلاعتان برسانم که پس از این واقعه هولناک و در حین عزاداری در حالیکه اولیای امور نسبت به قتل شوهر فقیدم اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند، تنها خانه مسکونی مرا و اثاثیه آنرا بدستور دادستان انقلاب ضبط و مصادره نموده‌اند.

لذا مجدد دست استمداد بسوی شما دراز نموده و تقاضا مینمایم که ضمن تعقیب و دستگیری و تنبیه مسئول و یا مسئولین این قتل ناجوانمردانه و غیر انسانی، امر به خلع ید از تنها منزل مسکونی و اموال و اثاثیه و ماشین‌سواری اینجانبه بدهند.

بنام خداوند دادرس و بی انباز و بنام عدالت بازهم از شما استمداد میطلبم و اطمینان دارم که وجدان آگاه شما را برعایت عدالت اسلامی موفق و مؤید خواهد داشت.

ژرمن لارندى حکیم

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]