[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۵۹

 

دادستان طهران

 

در تعقیب تلگراف مورخ ۲۶ دیماه ۱۳۵۹ مطابق با ۱۶ ژانویه ۱۹۸۱، در مورد اعلام شهادت همسرم مرحوم پرفسور دکتر منوچهر حکیم که شرم‌آورترین و فجیع‌ترین قتل سال محسوب میگردد، قتل طبیبی رادمرد، منزه، خلیق، پرمهر و عطوفت که بیش از مدت ۴۰ سال در کمال علاقه به درمان بیماران از هر صنف و طبقه مشغول بود و بمداوای فقرا به رایگان می‌پرداخت و مصدر بزرگترین خدمات درمانی به ملت بود، تقاضا دارم دستور فرمائید نسبت به شناسائی و مجازات قاتل و یا قاتلین که موجبات تأثر و تأسف و تعجب کلیه طبقات را فراهم آورده سریعاً اقدام فرمایند

لازم هست باطلاعتان برسانم که پس از این واقعه هولناک و در حین عزاداری در حالیکه اولیای امور نسبت به قتل شوهر فقیدم اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند، تنها خانه مسکونی مرا و اثاثیه آنرا بدستور دادستان انقلاب ضبط و مصادره نموده‌اند.

لذا مجدد دست استمداد بسوی شما دراز نموده و تقاضا مینمایم که ضمن تعقیب و دستگیری و تنبیه مسئول و یا مسئولین این قتل ناجوانمردانه و کاملاً غیر‌انسانی، امر به خلع ید از تنها خانه مسکونی و اموال و اثاثیه و ماشین‌سواری اینجانبه بدهند.

بنام خداوند دادرس بی نیاز و بنام عدالت باز هم از شما استمداد میطلبم و اطمینان دارم که رعایت عدالت اسلامی را منظور خواهید نمود.

ژرمن لارندى حکیم

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]