انقلاب اسلامی

شمارۀ ۱۳ – پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۶۰ – ۱۰ربیع‌الثّانی ۱۴۰۲ – ۴ فوریه ۱۹۸۲

تفسیر و خبر

اعتراض پارلمان اروپا

 

استراسبورگ: پارلمان اروپا به اتفاق آراء کشتار و سرکوب و اعمال فشار سیستماتیک رژیم خمینی را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران محکوم کرد. در جلسه پارلمان اروپا پس از بررسی موارد تجاوز حقوق بشر در ترکیه و کشورهایی که وابسته به شورای اروپا هستند، موضوع ایران در دستور جلسه شورا قرار داشت و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا با شدت بیشتری از آنچه که سه سال قبل تجاوزات رژیم شاه را به حقوق انسانی محکوم کرده بودند کشتار و سرکوب خمینی را محکوم‌ کردند و انحرافات پی در پی را که منجر به استقرار رژیم وحشت کنونی در ایران شده ‌است مورد بحث قرار ‌دادند. پارلمان اروپا همچنین نسبت به وضعیت بهائی‌ها در ایران اعتراض کرد. آقای کلود دوژاردن سوسیالیست بلژیکی به عنوان مخبر، گزارشی در بارۀ وضعیت بهائیان در ایران داده و وضع آن‌ها را با سرنوشتی که در آلمان نازی برای یهودیان ترتیب ‌داده ‌بودند مقایسه‌ کرد و گفت رژیم ایران همانند آلمان نازی درصدد "حل نهایی" کشتار کامل بهائیان در ایران می‌باشد. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که به اتفاق آراء تصویب کرد از حکام تهران خواست که همان تصمیماتی را که در قانون اساسی برای اقلیت‌های مذهبی، قومی و فلسفی در نظر گرفته ‌شده است به بهائیان نیز تسری ‌دهد. پارلمان اروپا با آگاهی نسبت به محدودیت اعتراض خویش از دولت‌های کشورهای عضو خواست که همگام با سازمان ملل متحد و جامعۀ اروپا اقدامات لازم را جهت وادار‌ کردن رژیم تهران به رعایت حقوق انسانی به عمل‌ آوردند.

بقیه در صفحۀ ۸

[سند ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]