[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] انقلاب اسلامی

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۶۰ – ۱۰ربیع‌الثّانی ۱۴۰۲ – ۴ فوریه ۱۹۸۲

[شماره:] ۱۳

 

تفسیر و خبر

اعتراض پارلمان اروپا

استراسبورگ: پارلمان اروپا به اتفاق آراء کشتار و سرکوب و اعمال فشار سیستماتیک رژیم خمینی را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران محکوم کرد. ... .

پارلمان اروپا همچنین نسبت به وضعیت بهائی‌ها در ایران اعتراض کرد. آقای کلود دوژاردن سوسیالیست بلژیکی به عنوان مخبر، گزارشی در بارۀ وضعیت بهائیان در ایران داده و وضع آن‌ها را با سرنوشتی که در آلمان نازی برای یهودیان ترتیب ‌داده ‌بودند مقایسه‌ کرد و گفت رژیم ایران همانند آلمان نازی درصدد "حل نهایی" کشتار کامل بهائیان در ایران می‌باشد.

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که به اتفاق آراء تصویب کرد از حکام تهران خواست که همان تصمیماتی را که در قانون اساسی برای اقلیت‌های مذهبی، قومی و فلسفی در نظر گرفته ‌شده است به بهائیان نیز تسری ‌دهد.

پارلمان اروپا با آگاهی نسبت به محدودیت اعتراض خویش از دولت‌های کشورهای عضو خواست که همگام با سازمان ملل متحد و جامعۀ اروپا اقدامات لازم را جهت وادار‌ کردن رژیم تهران به رعایت حقوق انسانی به عمل‌ آورند.

بقیه در صفحۀ ۸

[سند ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]