[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۸ بهمن ۵۷

 

ریاست محترم موسسه آموزش عالی امیر شوکت الملک علم

احتراماً عطف بنامه شماره ۹۵۶۵ – ۲۶ دی ۵۷ آن موسسه محترم نسبت به عدم رضایت از اینجانب فیروز احمدی کارشناس امور بطوریکه خود حضرتعالی مستحضرید حدود نه ماه با نهایت جدیت و کوشش و علاقه در پست خودم انجام وظیفه نموده و گواه صدق عرایضم کلیه همکاران بخصوص ذیحسابی محترم آن موسسه که در این مدت زیر نظر ایشان انجام وظیفه نموده می‌باشد با توجه باینکه در نامه فوق‌الذکر عنوان شده که بعلت عدم رضایت بخدمت شما پایان داده می‌شود و با توجه به ابلاغی که طی نامه شماره ۲۸۱ – ۲۹ تیر ۵۷ بعنوان تشویق‌نامه از طرف ذیحسابی آن موسسه برای اینجانب صادر شده که فتوکپی آن ضمیمه می‌باشد پس مسئله عدم رضایت نمی‌تواند در این زمینه صادق باشد چون اولاً اینجانب از هر نظر پایبند به مقررات اداری بوده و به آن احترام گذاشته‌ام و در زمینه کارم باعلاقه و جدیت انجام وظیفه نموده‌ام. تنها مسئله‌ای که می‌تواند باعث عدم رضایت آن موسسه از این‌جانب باشد دروغ و تحریک مغرضین بوده که در این اوضاع آشفته مملکت با فرصت‌طلبی و سوءنیت باعث استیحاش خاطر آن مقام معظم گردیده و این مسئله را به وجود آورده است و تا جائیکه پرونده‌ام حاکی است هیچگونه اخطار و یا تذکر کتبی مبنی بر عدم رضایت برای اینجانب نشده و چنانچه قصوری در انجام وظایف اداری مشهود بود (که نبوده است) می‌بایست بدواً از طرف آن مدیریت محترم بر اساس مقررات انضباطی تذکر و یا اخطار اداری صادر می‌شد و برای خود اینجانب هم هنوز مبهم است که علت عدم رضایت چه بوده است و بهتر آن بود که مورد قصور در انجام وظیفه برای اینجانب روشن می‌شد تا نسبت به رفع آن اقدام می‌نمودم بالاخره می‌بایستی برای خودم دلیلی داشته باشم که خلافی را انجام داده‌ام چون شخصی که وجداناً و با کمال صداقت در کارش انجام وظیفه نموده نمی‌تواند چنین مسائلی را قبول کند و این موضوع در سرنوشت و آینده او خیلی مؤثر است لذا استدعا می‌شود آنجناب وجداناً و از روی تحقیق مدتی را که اینجانب افتخار خدمت در آن موسسه را داشته‌ام از هر نظر مورد مطالعه قرار دهند تا به عرایض اینجانب واقف گردند و اگر به مسئله‌ای هم برخورد نمودند صریحاً اعلام فرمایند و در خاتمه استدعای رسیدگی دقیق و بیطرفانه نسبت به این موضوع را مینمایم

با احترام فیروز احمدی

 

رونوشت: [فرمانداری] محترم شهرستان بیرجند جهت استحضار و اقدام

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]