[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۱ آذر ١٣۶۰

بنام آنکه بیم از اوست و امید به او

معاون اداری و مالی اداره کل آموزش و پرورش همدان

 

احتراماً به‌موجب حکم کارگزینی ۲۹۱۶۶ - ۱۱ آبان ١٣۶۰ به امضاء آن مقام، به علت پیروی از مذهب ضاله بهائیت به خدمت این‌جانب در آموزش و پرورش خاتمه داده‌اید. درحالیکه اینجانب پیرو مذهبی نبوده بلکه پیرو دیانت بهائی هستم و نه تنها خود را در ضلالت نمی‌بینم بلکه بر صراط مستقیم و منهج قویم سالکم و به حقانیت مرسلین و انبیاء و ائمه هدی معتقد و مؤمن می‌باشم.

از آنجا که نه قانون اساسی و نه قوانین مجلس شورای اسلامی اجازه نداده پیروی از دیانت بهائی مستمسکی برای پاکسازی کارمندان دولت باشد، با توجه به اینکه خدمت در کمال علاقه و صداقت به این ملک و ملت را همیشه مدنظر داشته و وظیفه وجدانی خود دانسته‌ام از آن مقام محترم تقاضا دارم مقرر فرمانید برای ادامه خدمت به پرونده اینجانب رسیدگی شود.

 

با احترام

 فرح‌انگیز لقائی [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

رونوشت تظلم نامه که اصل آن ارسال شده و فتوکپی پائین آن ضمیمه است.

۱۴۵- ۴ - [تاریخ:] ۴ بهمن - آرشیو

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]