[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات دامت افاضاته

با تقدیم مراتب احترام به عرض می‌رساند بر این کمینه ظلمی فاحش به علت قانون‌شکنی وارد آمده که با توجه به اینکه کسانی که این اقدام را نموده‌اند خود مرجع تظلم بوده و درخواست‌های بنده به هیچ‌وجه به نتیجه نخواهد رسید. لذا دست کمک به سوی آن جناب دراز نموده تا در چهارچوب مقررات و قانون احقاق حق اینجانبه به عمل آمده و متخلفین این‌چنین قانون را ببازی نگرفته و اعمال قدرت شخصی ننمایند.

ملخص کلام آنکه طبق حکم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ملک پدرم که ضمناً به اینجانبه قبلاً نیز هبه شده بوده به‌عنوان خروج از کشور مورد مصادره قرار گرفته که در موعد مقرر قانونی برابر مقررات قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌های مصوب ۱۳۷۲ نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده و با توجه به دلایل و مدارک ابرازی مسئولین محترم دستور عدم اجرای حکم تخلیه را تا تعیین تکلیف نهائی و صدور حکم مرحله تجدیدنظر داده‌اند که پرونده مربوط به کلاسه شماره ۳۶۴ /۶۱ تحت رسیدگی و طی نامه شماره ۶۸ / ۷۱۵۱ مورخ ۷ شهریور ۷۳ دستور عدم اجرای حکم با توجه به اینکه اجرای آن نیابتی بوده، داده شده است. اخیراً که پی گیر پرونده بوده‌ام به ناگاه خبر رسید که جناب علیرضا آوایی، دادستان محترم اهواز تحت‌فشار شدید اشخاصی (بطوریکه مسئولین اظهار داشتند) با هماهنگی حاکم شرع محترم دادگاه انقلاب اهواز بدون هیچگونه مجوز قانونی و حتی بدون آنکه منتظر نتیجه رسیدگی به تجدیدنظر خواهی اینجانبه بشوند، به یک‌باره از دستور سابق خود عدول نموده و طی نامه مورخ ۳۰ شهریور ۷۳ مقرر فرمودند ملک اینجانبه تخلیه و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گردد که این اقدام در تاریخ ۳ مهر ۷۳ به انجام رسیده و متأسفانه دادستان محترم اصفهان نیز با هماهنگی و دستیاری نماینده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دولت به منزل اینجانبه ریخته و در غیابم با شکستن قفل و تعویض آن و جمع‌آوری اثاثیه در یک اطاق به‌طور کلی مرا از هستی ساقط کرده‌اند.

با توجه به معروضه فوق که دلایل و مدارک آن به پیوست تقدیم می‌شود، چون برخلاف ماده ۱۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها و بدون قطعیت و نهایی شدن حکم فقط تحت تأثیر پاره‌ای القائات و بدون مجوز و برخلاف قانون دستور تصرف ملک و بیرون ریختن اثاثیه‌ام را داده‌اند. این عمل نامبردگان انتظامی محسوب بدین‌وسیله شکایت خود را اعلام و تقاضای رسیدگی و احقاق حق و اقدامات قانونی را در مورد این اعلام شکایت دارم.

با تقدیم احترامات

دکتر شعله میثاقی دهاقانی

[امضا]

۱۵ مهر ۷۳

 

پیوست دارد:

فتوکپی رونوشت اجرای حکم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]