[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

۳۰ مرداد ۷۳

حضور محترم دادستان معظم انقلاب اسلامی اهواز

احتراماً چنانچه مستحضرید در سال ۶۱ نسبت به اینجانبه دکتر شعله میثاقی دهاقانی حکمی غیابی مبنی بر مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول صادر گردیده که منزل مسکونی‌ام واقع در شهر اصفهان که به عنوان جهیزیه ازدواج در سال ۶۰ یعنی یک سال قبل از صدور حکم مذبور واگذار شده بود مشمول گردید.

حال به عرض عالی می‌رسانم که برابر تصریح مقررات قانونی مدنی و حقوقی حکمی قابل استناد است که به‌صورت قطعی و نهائی صادر شده باشد و یا حکم حضوری بوده و مواعد قانونی آن سپری شده باشد. لذا چنانکه در شکوائیه مورخ ۲۳ مرداد ۷۳ اظهار داشته‌ام چون حکم مذبور غیابی بوده و با وجود حضور پیوسته اینجانبه در ایران و خدمت به همنوعان بدون صدور احضاریه صورت گرفته، نمی‌تواند منشاء اثر باشد. تا آنجا که اطلاع دارم احکام صادره دادگاه‌های انقلاب در چهار چوب مواردی صادر که هیچ یک از موارد تصریح شده در آن شامل اینجانبه نشده و نمی‌شود و حکم مصادره اموال که حکم تبعی است و به تبعیت از تعیین مجازات برای جرم صادر می‌شود شامل بنده نبوده و نخواهد بود.

مقام معظم و گرانقدر: اینجانبه که ماندن در ایران و خدمت همنوعان را بر ترک کشور و همراهی خانواده‌ام ارجح دانستم و در محرومترین نقاط کشور به امر دولت به مداوای بیماران پرداخته‌ام به عنوان یک پزشک خدمتگزار از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان تقاضای امکانات و وسایل آسایش و رفاه و منزل و مأوا که حق مسلم هر فرد خدمتگزار مملکت می‌باشد را ندارند بلکه فقط و فقط تقاضای من آن است که منزلی که مال خودم است و سالهاست تحت تصرفم می‌باشد همچنان در مالکیتم باقی ماند.

چنان‌که میدانید رسم هبه کردن به مناسبت ازدواج یک دختر و به منظور تأمین جهیزیه و سرمایه اندکی برای او یک رسم شناخته شده مملکتی بوده و طبق مقررات و قوانین مملکتی چنین عقدی معتبر است. چنانکه از متن هبه نامه برمی‌آید پدرم به علت بیماری نتوانسته در مراسم ازدواجم شرکت کند و در ضمن از اینکه برای تنها دخترش نتوانسته کاری انجام دهد به شدت ناراحت بوده لذا چون امکان سفر و انتقال قانونی منزل به من تنها دخترش در آن زمان امکان‌پذیر نبوده لذا به‌وسیله هبه نامه مورخ ۱۳۶۰ منزل را به من بخشیده و این منزل تنها امکان مالی او در اصفهان بوده که من حال در آن سکونت دارم. بدیهی است در صورت نیاز می‌توان با بررسی کارشناسی و گواهی امضای پدرم که در محاضر موجود است صحت و سقم هبه نامه را تائید نمود. بعلاوه فتوکپی عقد نامه‌ام که ثابت می‌کند ازدواجم مقدم بر حکم مصادره بوده در صورتیکه امر فرمائید حضور محترمتان تقدیم خواهد شد.

در خاتمه از ساحت الهی طلب تأیید و توفیق روز افزون برای شما نموده و امیدوارم دستور فرمائید حکم مصادره اموالم که حکمی غیابی بوده فوراً لغو گردیده و تنها منزلی که سالهاست در آن سکونت و تصرف دارم همچنان در تملکم باقی بماند.

با تقدیم احترامات

دکتر شعله میثاقی دهاقانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]