[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب آقای دکتر بنی اسدی وزیر مشاور در امور اجرائی

 ۱۵ مهر ۱۳۵۸

احتراماً:

اینجانب دکتر طاهره برجیس متخصص بیماریهای کودکان از امریکا از بهمن ۱۳۵۵ فعالیت پزشکی خود را با سمت سرپرست بخش کودکان و نوزادان در بیمارستان میثاقیه شروع نمودم و در طی اینمدت با تائید مسئولان بیمارستان با نهایت جدیت و پشتکار و صداقت بانجام وظایف محوله اشتغال داشته‌ام.

همانطور که استحضار دارند این بیمارستان که از طرف تشکیلات جامعه بهائیان ایران اداره میشد اخیراً در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است.

 در تاریخ یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ از طرف آقای دکتر صادقی که گویا مسئولیت اداره بیمارستان بعهده ایشان است شفاهاً باینجانب ابلاغ شد که بعلت اعتقادات مذهبی و تمسک اینجانب بآئین بهائی سیستم جدید مدیر بیمارستان علاقمند بادامه همکاری اینجانب نمی‌باشند این مسئله در مذاکره حضوری با ایشان مورد تائید و تأکید مجدد قرار گرفته و بشدت اعتقادات مذهبی بنده را مورد بی‌حرمتی و اهانت قرار داده و متذکر شدند که قرارداد منعقده با هیأت مدیره کذائی قبلی فاقد ارزش بوده در ضمن حاضر بارائه هیچگونه مدرک کتبی در این مورد نشدند. لازم بتوضیح است که این مسئله شامل کلیه پزشکان بهائی بیمارستان میثاقیه که تعداد قابل توجهی با تخصصهای مختلف میباشند نیز شده است.

چون انجام این امر علاوه بر آنکه تجاوز مستقیم به حریم پزشکی است زیرا مراسم سوگند پزشکان بهیچوجه عقاید و اعتقادات مذهبی آنان مطرح نیست، با توجه به نیاز شدید جامعه ما به خدمات پزشکی یک عمل صد در صد ضدانقلابی و مغایر با اصل ۲۶ قانون اساسی اخیر مملکت میباشد لذا تقاضا دارد دستور فرمایند تحقیقات لازم در این مورد معمول گردد تا از تضییع حقوق پزشکانی که با ایمان راسخ تخصص خود را در اختیار هموطنان خود قرار داده‌اند ممانعت شود. قبلاً از اقدام مؤثری که در این مورد معمول خواهند فرمود نهایت امتنان را دارد.

با تقدیم احترام

دکتر برجیس

 [امضا]

دکتر طاهره برجیس

تلفن ۸۹۹۹۳۵

ورود به دفتر نخست وزیری

۱۵مهر۱۳۵۸

۷۲۲۴۲

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]