[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی

بخش دوم – شرایط داوطلبان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی

داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل بوده و از لحاظ مقررات وظیفه عمومی با توجه به مفاد این دفترچه و مقررات و ضوابطی که از سوی سازمان وظیفه عمومی اعلام می‌شود منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

الف) شرایط عمومی:

ماده ۱- اعتقاد و الزام عملی به اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: ملاک وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]