[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] بامداد

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۲۹۹

[صفحه:] ۲

 

حجتالاسلام خلخالی در رابطه با روز ۱۵ خرداد اطلاعیهای صادر کرد:

هر حرکتی که برخلاف نظم و آرامش در روز ۱۵ خرداد دیده شود با كمال قدرت درهم کوبیده میشود.

دیشب از سوی حجتالاسلام خلخالی این اطلاعیه در اختیار بامداد قرار گرفت:

بسمه تعالی

۱۵ خرداد روز سرنوشت ساز ملت بزرگ مسلمان ایران برهبری امام خمینی فرا میرسد. روزی که ترس و واهمه بجان ستمکاران انداخت و ملت ایران را به راهی که میخواستند برود اشنا نمود...

...تار و پود نظام دژخیمانه، شاهنشاهی و فراماسونری، بھائیگری، صهیونیستی، جاوید شاهی و ساواکی، امریکائی، انگلیسی، شوروی، چینی و مائوئیستی و مارکسیستی و لنینیستی و امپریالیستی و صهیونیستی یک شبه درهم نور دیده شد و به نابودی کشیده شد...

...۱۴ خرداد ۱۳۵۹ - صادق خلخالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]