[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

از: -----

به: -----

درباره: -----

تلفن -----

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

[آدرس] خانم شمسی خادم

۱۴ آبان ۶۲

بسمه تعالی

کلانتری یوسف آباد

محترماً پیرو نامه مورخه ۳ مرداد ۱۳۶۲ موضوع بردن دخترم بنام ملوک خادم پس از تحقیقات زیاد معلوم گردید بوسیله مأمورین دادستانی انقلاب برده و اینک در زندان رجائی شهر میباشد مراتب جهت اطلاع عرض شد.

با ابراز تشکّر شمسی خادم

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]