[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] فرمان

[تاریخ:] ۱۰ خرداد ١٣۵۸

شماره ۲۲

 

اراضی قبرستانی را بنام ملک شخصی و باغ مشجر – به ثبت رسانیده‌اند

کنجکاو با توجه به مندرجات صفحات ۲۴۵ و ۲۵۹ کتاب " انشعاب در بهائیت" که اخیراً در ۳۷۵ صفحه به قلم دانشمند معروف آقای اسماعیل [راضین] به‌طور مستند، همراه با تصاویر متعدد و فتوکپی اسناد مثبته بچاپ رسیده و در محافل ملی و میهنی با حسن قبول و تأثیر فراوان مواجه شده گزارشی تهیه‌کرده و نوشته است: " ... سازمان بهائیت در ایران که به‌طور قطع یک حزب و دسته‌بندی سیاسی می‌باشد، در گذشته‌های دور و نزدیک وسیله ایادی و عوامل خود که در دستگاه‌های مختلف مملکتی داشته با برخورداری از حمایت‌های علنی و مخفی به سوءاستفاده کلان مبادرت کرده‌اند که ازجمله می‌توان از کلاه سازیهای این سازمان برای به ثبت رسانیدن اراضی یک قبرستان عمومی که حقا ً و قانوناً متعلق به شهرداری است یاد نمود – گلستان جاوید واقع در امیرآباد بالای جلالیه، قبرستان بهائی بوده و دارای پلاک‌ها ثبتی ۳۷۴۲ و ۳۷۴۱ از بخش ۳ تهران است که با وجود اعتراضات شماره ۱۱۷۸ / ۲۳ / ۴۱۵۵ مورخ ۱۹ اردیبهشت ١٣۴۲ و شماره ۱۵۶۱ / ۲۳ مورخ ۱۵ خرداد ١٣۴۰ شهرداری تهران و ارائه قبور و سنگ‌قبرهای بسیار که در صورت مجالس مربوطه از آن‌ها نام برده شده، آنجا را به‌عنوان باغی مشجر به ثبت رسانده و تفکیک نموده و از طرف شرکت سهامی"امناء" که یک مؤسسه اقتصادی وابسته به بهائیها می‌باشد با قیمت‌های سنگین حتی قبل از آنکه مالیات‌های مربوطه، یعنی مالیات بر ارث و مالیات بر صلح این اراضی را به دولت بپردازند به اشخاص مختلف فروخته‌اند.

کنجکاو در مورد اقدامات خلاف سازمان‌های بهائیت در ایران به گزارش خود اضافه نموده نوشته است. سازمان اوقاف باید فکری اساسی برای وجوه کلانی که بنام موقوفات در اختیار شرکت‌های سهامی "امناء" و غیره از طرف بهائیان ایران قرار می‌گیرد بنماید و یک‌بار برای همیشه به حساب‌های این شرکت و شرکت‌های اقمار آن برسند و با وجوه بسیاری که در نتیجه این بررسی‌ها به دست می‌آید به برپا ساختن خانه برای مستضعفان که مورد توجه مخصوص است کمک شایانی بنمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]