[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۹ – سوم رمضان ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۰۴۶

تکشماره: ۱۵ ریال

 

[دو عکس] [دکتر فرامرز سمندری و یدالله آستانی]

۹ نفر از اعدام‌شدگان دادگاه انقلاب اسلامی تبریز از چپ براست:... یدالله آستانی شنوان، دکتر فرامرز سمندری

از سوی دادگاه انقلاب اسلامی

دلائل اعدام ۱۴ محکوم در تبریز اعلام شد

تبریز – خبرنگار کیهان – از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز در رابطه با اعدام ۱۴ تن از محکومین اطلاعیه‌ای انتشار یافت:

در این اطلاعیه آمده است:

بسمه تعالی

 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز: پس از رسیدگی به پرونده اتهامی چند تن از متهمین این دادسرا رأی خود را به شرح زیر اعلام نمود.

۱- دکتر فرامرز سمندری فرزند میر آقا رئیس محفل بهائیان آذربایجان شرقی به جرم همکاری مؤثر با رژیم فاسد پهلوی و ساواک منحله همکاری با دولت غاصب اسرائیل و صهیونیسم بین‌الملل و ارسال گزارشات خبری و اطلاعات فرهنگی، سیاسی، جغرافیائی، نظامی و جمع‌آوری و ارسال پول و کمک مالی به دولت جنایتکار اسرائیل و قیام علیه اسلام و مسلمین از طریق همکاری مستقیم با اسرائیل و اشاعه فحشاء و منکر، محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فی‌الارض شناخته شد.

۲- یدالله آستانی فرزند احمد رئیس محفل بهائیان تبریز به جرم همکاری مؤثر با رژیم منحط پهلوی و ساواک منحله جهت سرکوبی مسلمانان مبارز و اشاعه فحشا و منکر و همکاری مستقیم با دولت غاصب اسرائیل و صهیونیسم بین‌الملل جهت سرکوبی مسلمانان آزاده و مظلوم و ارسال گزارشات دقیق خبری و اطلاعات فرهنگی و سیاسی، جغرافیائی و نظامی و جمع‌آوری و ارسال پول و کمک مالی به اسرائیل و قیام علیه اسلام و مسلمین همچنین تردد زیاد به اسرائیل جهت اجرای نقشه‌های شوم صهیونیسم محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فی‌الارض شناخته شد...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]