[روزنامه‌]

مهندس سلامت و ذبیح چه می‌کنند؟

ما از روزیکه تصمیم گرفتیم با فساد در دستگاه بانک صنعتی مبارزه کنیم، از هر طرف برای ما مدارک خرابکاری در کارخانجات و مؤسسات بانک صنعتی می‌آورند.

از چندی قبل اطلاعات دقیقی از وضع بد کارخانه چیت‌سازی تهران بما می‌رسید در صدد تحقیق برآمدیم معلوم شد خبری هست.

بطوریکه در چند شماره قبل نوشتیم بانک صنعتی بصورت یکدستگاه تبلیغاتی مذهبی در آمده است. در آن موقع تذکر دادیم و اکنون هم می‌گوئیم که ما در مذهب تعصب بخرج نمیدهیم.

رنگ پوست و نژاد و مذهب برای ما مبنای احترام نیست، در مقابل ما تمامی مردم یکسان هستند.

اما می‌بینیم که عده‌ای از مهندسین تحصیل کرده از موقعیت اداری خود سوء‌استفاده کرده و با بیرون کردن کارگران و کارمندان مسلمان جای برای بهائی‌ها باز مینمایند آقای ذبیح که متخصص در نساجی هستند و بی‌جهت ایشان را با ماهی ده هزار ریال حقوق در رأس کارهای ساختمانی کارخانه چیت سازی قرار داده‌اند بوسیله کاظم‌‌زاده نامی هر روز عده‌ای از کارگران را از کار معاف نموده و بجای آنها بهائی‌ها را استخدام میکند.

باز هم میگوئیم که کارگر مسلمان و بهائی و ارمنی و یهودی برای ما مساوی هستند و ما بهمه آنها احترام می‌گذاریم و برای حفظ حقوق آنها مبارزه می‌کنیم اما اجازه نخواهیم داد که آقای ذبیح در معتقدات خود تعصبات بیجا بخرج داده و

عده‌ای از کارگران را بجرم این که با ایشان هم عقیده نیستند از کار برکنار سازند.

آقای ذبیح چون از کار ساختمانی بی‌اطلاع هستند شخصی را بنام غلامرضا کورس با حقوق روزانه ۳۵۰ ریال برای کارهای ساختمانی استخدام کرده‌اند.

هم‌چنین بطوریکه اطلاع یافته‌ایم بیشتر بودجه کارخانه چیت سازی تهران صرف حقوق نورچشمی‌هائی میگردد که بکارخانه تحمیل شده‌اند.

این اشخاص با حقوق‌های گزافی که بعنوان روز مزد میگیرند اصلاً در کارخانه حاضر نشده و فقط مأمور گرفتن پول از کارخانه هستند.

برای این کارخانه که تنها سقف آن باقی مانده بود تاکنون دویست و پنجاه هزار تومان خرج شده و هنوز ساختمان آن به پایان نرسیده است، در صورتیکه با این پول ممکن بود سالن ریسندگی را برای کار آماده کرد.

چندی قبل هیئتی برای بازرسی به کارخانه آمدند و گزارشی از وضع آشفته کارخانه به هیئت‌مدیره دادند اما آقای مهندس سلامت نگذاشتند که این گزارش جریان خود را طی کند.

بهر حال وضع کارخانه چیت سازی هم مانند سایر کارخانجات و مؤسسات بانک تأسف‌آور است و ما امیدواریم که با طرح آن در دادگاهی که به‌زودی برای عملیات بانک صنعتی تشکیل خواهد شد تکلیف بانک برای همیشه تعیین شود.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]