[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۴۰۱۲۰۲

تاریخ  ۶ مهر۵۹

شماره ۹۶۶/ ۵۹/ ٧٠

 

دادسرای انقلاب اسلامی یزد

در وقت فوق‌العاده جلسه دادگاه تشکیل و پس از قرائت کیفرخواست و بررسی محتویات پرونده و شور و مذاکرات لازم ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید

 

رأی دادگاه

در خصوص اتهام جمشید لر مهدی‌آبادی فرزند اردشیر دارای تسجیل بهائیت به شماره ۴۳۹۷۷مبنی بر عضویت در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و بالنتیجه جاسوسی برای اجانب چون آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب و با توجه به اهداف نقشه‌های متعدد مبنی بر ایجاد حکومت بهائیت در ایران و اجرای دستورات صریح آمریکا و اسرائیل و محفل ملّی ایران مبنی بر ظلم به مسلمین طبق مدارک ارسالی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران و طومارهای چندین متری مردم شهیدپرور استان یزد و رهنمودهای آیت‌الله مجاهد صدوقی دامت توفیقه که در پرونده ۵۹/٧٠ منعکس است [ناخوانا] انتسابی به نامبرده محرز و مشمول حکم شماره ۵۹/٧٠از نظر مصادره اموال میباشد ضمناً تأمین زندگی خانواده وی در صورت متواری نبودن و در قبال تعهد مبنی بر عدم فعالیت در امور فرقه ضاله مضله در حدّ متعارف و دیون نامبرده مستثنی میباشد.

دادگاه انقلاب استان یزد

اجرائی تبصره ٨٢ استان یزد

شماره ۴۱۸

تاریخ١٩[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]