[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان هوائی

[تاریخ:] ۱۳ مهر ۱۳۷۳ – ۵ اکتبر ۱۹۹۴

[شماره:] ۱۱۰۱

[صفحه:] ۱۴

 

منوچهر موحدی - آمریکا

...این انتظار می‌رفت که ضدانقلاب، با ذهن کور و بخل و کینه و عقدۀ حقارتی که نسبت به حقایق و پیشرفتهای ایران عزیز و دولت جمهوری ‌اسلامی ایران دارد، سعی کند تا از سعیدی سیرجانی یک سلمان رشدی ثانی به وجود آورد. در غیر این صورت، هیچ انسان صادق و طالب حقیقتی نمی‌تواند بپذیرد نشریه‌ای که با بودجه اشرف پهلوی فاسد و حامیان صهیونیستی و محافل پولدار بهائی منتشر می‌شود به درج و نشر واقعیتهای موجود در ایران بپردازد. به این نشریات پول داده می‌شود که دروغ و افترا منتشر سازند و تا می‌توانند دل ایرانیان مقیم خارج را از نومیدی، انحراف و ترس و دلهره‌ای موهوم پرکنند. سطح نازل مطالب که گاه لحن مسخره آدمهای عقب‌افتاده (از نظر فکری و فرهنگی) را پیدا می‌کند، این گونه نیست که درجۀ شعور خوانندگی خود را دستکم گرفته‌اند، بلکه بالعکس تجاهل و خود فروشی به آنها مجال بهتر از اینها را نداده است. هیئت تحریریه این نشریه تا زمانی می‌تواند قلمزنی کند که بودجه تعیین شده از طرف اشرف پهلوی کماکان به جیب آنان ریخته شود وجدان در برابر پول، این است فلسفۀ کیهان سلطنت طلب...

...وقتی در شمار مدافعان سلمان رشدی می‌توان از سازمانهایی مثل: فدائیان، مجاهدین، بهائیان، یہودیهای فراری کالیفرنیا نشین، امریکا، اسرائیل و انگلیس اسم برد و هنگامی که «اتحادیه جهانی یهود» همان مهملات کیهان سلطنت طلب را تکرار می‌کند و ایران تایمز و بقیه نیز به همان ساز کذایی می‌رقصند، آیا می‌توان نسبت به وابستگی افرادی مثل سیرجانی مشکوک نشد؟

و آیا ما جدا باید شیفته اشخاصی مثل «سانتاگ»ها و «مایلر»های معلوم‌الحال باشیم؟ خیر. این شیفتگی خاص آن کسانی است که از کیسه یهودیان و بهائیهای فراری می‌خورند و به وسیله همان محافل نیز مطالب نشریاتشان دیکته میشود...

...سعیدی سیرجانی و سلمان رشدی هر دو مجری توطئه‌های شیطانی انگلیسند. همچنان که قبلا نیز بنیانگذاران دولت تبعیض‌گرا و غیر قانونی اسرائیل (مثل بن گورین) چنین بودند و نیز به همان شیوه که عبدالبهاء به افتخار دریافت نشان "knight hood" و عباس افندی در قبال دریافت لقب سر (Sir) در برابر پادشاه انگلیس اظهار «جان نثاری» و «عبودیت» کرده بودند...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]