[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] انقلاب اسلامی

[تاریخ:] ۸ اردیبهشت ۱۳۵۹

[شماره:] ۲۴۲

[صفحه:] ۶

 

عزالدین حسینی

بقیه از شماره قبل

س - رابطه شما با عزالدین حسینی قبل از انقلاب و در کوران انقلاب چگونه بود و بعد از انقلاب در آخرین ملاقاتهائی که با هم داشتید اختلاف نظرهایتان بر سر چه بود؟

ج- اولین آشنائی ذهنی من با آقای حسینی مربوط میشود به حدود سالهای ۱۳۴۷ - ۱۳۴۶ آن موقع ملاها و مشایخ در کردستان که عنوان رهبری دینی داشتند اکثریت آنها عوامل دولت بودند و هر چند ماه یکبار با همکاری ساواک اقدامات تازهای را علیه من تدارک میدیدند در یکی از این سالها طوماری تهیه کرده و به سراسر کردستان فرستاده بودند تا همه ملاها امضاء کنند و علیه من با اتهاماتی مانند: لامذهبی - کمونیست بودن و یا وهابی و بهائیگری را ترویج کردن و هر آنچه را که برای تنفر مردم از یک انسان لازم بود بکار میگرفتند تا آنکه یکبار بوسیله پدر خانمم مرحوم رحمان آقای مهتدی که استاد دانشگاه بود خبر یافتم که شخصی در مهاباد بنام عزالدین حسینی این طومار را امضاء نکرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]