[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]

 

لوایح تازه‌ای که تصویب‌شده است

سازمان تأمین خدمات درمانی منحل شد

استخدام افراد ادیان غیررسمی در ارتش ممنوع شد تا شش ماه کارمندان و کارکنان شرکتهای دولتی می‌توانند مشمول قانون استخدام کشوری شوند به سربازان و درجه داران حق صف پرداخت می‌شود.

شورای انقلاب یازده لایحه پیشنهادی وزارتخانه و مؤسسات دولتی را تصویب و برای اجرا به وزارتخانه ابلاغ کرد.

منع استخدام اقلیت غیررسمی

بر اساس لایحه قانونی دیگری که از تصویب شورای انقلاب گذشته است استخدام کسانی که متدین به یکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مطلقاً ممنوع است.

بر اساس یک تبصره این لایحه کسانی که متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نبوده و قبلاً به استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده‌اند در صورتی که ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند کماکان در خدمت ابقاء و الا از خدمت اخراج خواهند شد و بر اساس تبصره دیگر بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز در صورتی که بیکی از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق مربوط محروم خواهند بود، مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند.

درجه‌داران و کارمندان غیرنظامی و هم‌طراز آنان و افراد بازنشسته و موظف و مستمری‌بگیران آنان به علت استضعاف از شمول تبصره فوق مستثنی میباشند.

ملاک تشخیص ارشاد و قبول دین اسلام ارائه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از عقاید قبلی و تشرف به دین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]