[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی

[تاریخ:] ۱ شهریور ۱۳۹۴

 

پرسش

قبول هدیه از بهائی

آیا می‌توانیم از شخصی که بهایی شده، هدیه قبول کنیم و در آن تصرف نماییم؟

پاسخ

: مسلمانی که مرتد شده و بهایی گشته مالک اموالش نیست و گرفتن هدیه از بهایی اگر موجب تقویت یا تأیید این فرقه ضالّه که دشمن دین و مذهب حقّه هستند شود یا خوف تضعیف عقیده حقّه شیعه در آن باشد حرام است و باید از آن اجتناب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]