[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله سید محمّد صادق روحانی

[تاریخ:] ۱۴ آذر ۱۳۸۹

 

ازدواج با فرقه ضاله بهائیت جائز نیست

استفتاء:

ازدواج با فرقه ضاله بهائیت چه حکمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ جایز نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]