[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

[تاریخ:] ۶ فروردین ۱۳۹۷

 

استفتائات جدید (فروردین ماه)

معاشرت و معامله با بهایی

س. حکم معاشرت و معامله با شخص بهایی چیست؟

ج. از هر گونه معاشرت و معامله با این فرقه ضاله و مضله باید اجتناب نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]