اسماعیل زهتاب

متولد تبریز

در تاریخ ٧ مرداد۱۳۶۰ در تبریز تیرباران شد

 

اسماعیل زهتاب در یک خانوادۀ مسلمان متولد شد.  در جوانی به آئین بهائی ایمان آورد و به نیت ترویج آن، در اردبیل و سپس خلخال ساکن شد. مطب دندانپزشکی خود را تأسیس کرد و در کار خود بسیار موفق بود.  در خلخال عضو محفل روحانی محلی[۱] شد.  بعد از ۱۳ سال زندگی در خلخال و مواجهه با آزار و تهدیدهای بسیار، مجبور به ترک خلخال شد و به تبریز بازگشت.  به عضویت محفل روحانی محلی تبریز درآمد و وظیفه صندوق‌داری محفل به او محول شد.

اولین بار در مهر ۱۳۵۸بازداشت شد و شش ماه زندانی بود، اما به قید وثیقه آزاد شد.  دوباره در ٢٧ تیر ۱۳۵۹ بازداشت و در زندان تبریز محبوس شد.  یک سال بعد، در روز ٧ مرداد ۱۳۶۰ به همراه عضو هیئت معاونت[۲]، مسرور دخیلی و هفت نفر از اعضای محفل روحانی تبریز، الله‌وردی میثاقی، حسین اسدالله زاده، منوچهر خاضعی، عبدالعلی اسدیاری، پرویز فیروزی، مهدی باهری و حبیب‌الله تحقیقی تیرباران شدند.  خانواده‌اش روز بعد از اعدام او باخبر شدند. جسدش در گورستان رحمت و با مراسم بهائی به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.