[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۸۹/ م

تاریخ: ۴ آذر ۶۴

پیوست: -----

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

بنام خدا

 

محرمانه

 

[مهر] محرمانه

به: داروخانه شفاء یزد

از: سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد

 

موضوع:

با توجه به مخالفت کمیسیون قانونی امور داروخانه‌های وزارت بهداشت و درمان با صلاحیت آقای دکتر جلال وحدتی، بدینوسیله باطلاع میرساند اشتغال نامبرده بعنوان مسئول فنی در استان یزد مقدور نمیباشد.

دکتر سید جلال پور هاشمی

مدیر عامل

[امضا]

رونوشت به:

مدیریت امور داروئی سازمان

[مهر] محرمانه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]