اشراقیه فروهر

متولد ١٣٠٣ در تهران

در ١٨ اردیبهشت ۱۳۶۱ در کرج تیرباران شد

 

اشراقیه فروهر در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  در سال ۱۳۴۹ به اتفاق همسرش به نیت ترویج آئین بهایی، در گوهردشت کرج ساکن شدند.  هر دو عضو محفل روحانی محلی[۱] گوهردشت بودند.

 در ١٠ مرداد۱۳۶۰ منزلشان مورد حمله قرار گرفت و هر دو بازداشت شدند. محمود فروهر را به زندان کانون جوانان، و اشراقیه فروهر را اول به زندان زنان کرج و سپس به زندان کانون جوانان بردند.  پس از مدتی او را به زندان پلیس منتقل کردند و بعد دوباره به زندان کانون جوانان برگرداندند. محمود فروهر را نیز به زندان قزل‌حصار بردند، اما دوباره به زندان کانون جوانان برگشت. سرانجام، پس از نه ماه زندان و شکنجه در ١٨ اردیبهشت ۱۳۶۱ به اتفاق بدیع الله حق پیکر تیرباران شدند. اجساد آن‌ها با حضور خانواده و با آداب بهائی در گورستان بابا سلمان کرج به خاک سپرده شد.

 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.