[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان بروجرد

شماره  ١٠٢٨

تاریخ ٣١ اردیبهشت ۱۳۳۴

آگهی

باطلاع عموم اهالی میرساند. همانطوریکه به عدۀ از آقایان مراجعین وعده داده شده بود حظیرة‌القدس بروجرد در ساعت ٣ بعد از ظهر روز ٣٠ اردیبهشت ۳۴ از طرف نیروی شهربانی با حضور نمایندگان ادارات صلاحیتدار اشغال گردید و فعلاً در تصرف مأمورین مربوطه است.

با اینحال بنحویکه قبلاً اعلام گردیده اولیای امور خود اقدامات لازمه را نموده و خواهند نمود و باز هم بدینوسیله متذکر میگردد که دخالت اشخاص و مراجع غیر مسئول در اینگونه موارد بهیچوجه شایسته نبوده و چنانچه اشخاصی بخواهند با تشبث و تحریکاتی موجبات اخلال در نظم عمومی را فراهم نمایند شدیداً تعقیب و طبق مقررات لایحه قانونی کمسیون امنیت اجتماعی بازداشت خواهند شد و فرمانداری انتظار دارد که اهالی محترم کاملاً دستور فوق را رعایت فرمایند.

 

فرماندار شهرستان بروجرد

فهیمی

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

باطلاع اهالی محترم میرسد توضیح آنکه در الیگودرز محل کارخانه و خانه فائز وسیله شهربانی اشغال گردیده

بخشدار الیگودرز

بماولی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]