[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] شورای

[تاریخ:] ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۵۵

 

پرچم سبز رنگ اسلام را بر فراز حظیرة القدس افراشتند

اهواز - دیروز ساعت ده صبح قاطبه اهالی اهواز در محل فرمانداری مجتمع شده و از فرماندار و فرمانده لشگر تقاضا نمودند که حظیرة القدس بهائی و محفل جاسوسی این افراد در این شهر بسته شود.

چون مردم در درخواست خود کاملاً مصر و پا بر جا بودند و ممکن بود در اثر انجام ندادن خواستههای آنان اهالی دست باقدامات مجدانه بزنند و اغتشاشاتی در اهواز صورت گیرد.

فرماندار مأمورین انتظامی را مأمور بستن محفل بهائیان نمود و کلیه اهالی با نهایت نظم و آرامش و با نظارت مأمورین انتظامی به حضیره القدس رفتند و آنجا را اشغال نمودند و بلافاصله پرچم سبز رنگی که عبارت نصر من اللـه و فتحا قریب و زنده باد دین مبین اسلام روی آن نوشته شده بود بالای عمارت نصب نمودند و مؤذن بانگ اذان را از بالای عمارت حظیرة القدس برای اولین بار بگوش عموم مردم رسانید.

پس از انجام این مراسم اهالی با کمال نظم و انضباط از حظیرة القدس خارج شدند و محل نامبرده تحت حفاظت قوای انتظامی قرار گرفت.

اهالی اهواز از این اقدام که نهایت احترام اولیاء امور را نسبت بدین مبین اسلام و خواستههای مشروع اهالی بثبوت میرساند مسرور و خوشنود میباشند و اکنون مشغول تهیه طومارهای مختلفی برای مقامات مسئول و اولیاء امور هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]