[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مرداد ١٣٢٣

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به عرض می‌رساند، وجود ذی‌جود عالی قرین صحّت و اعتدال خواهد بود، إن‌شاءالله تعالیٰ. خطوطی از وجوه علمای شاهرود رسیده است که از لحاظ شریف می‌گذرد. واقعه بسی اسفناک و ممکن است در آن بلده عقبه پیدا کند و هم ممکن است در سایر شهرستان‌ها تأثیرات عملی پیدا شود. هر چه زودتر از طرف دولت باید اقدامات مؤثّر جدّی بشود. اهل سنگسر از قدیم در این مراحل سابقه‌های سوء داشته‌اند. البتّه مسبوق هستید و از قرار معلوم این آتش را هم اساساً ایشان بر پا کرده‌اند. تحقیقاً این‌ها محتاج به تأدیب و جلوگیری جدّی هستند. نمی‌دانم برای دولت راه عملی چیست، هر طور هست، به زودی باید اقدام شود. هر گاه تا به حال اقدامی شده است، حقیر را مطّلع فرمایید. زیاده عرضی نیست.

[امضاء: ناخوانا، احتمالاً آیت‌الله بهبهانی]

 

[دستنوشته ۱:] آقای دکتر نخعی، اقدام فوری نمایید. ۲۲ مرداد [۱۳۲۳].

[دستنوشته ۲:] موضوع منازعه بین طرف‌داران فرقهٴ بهائی با سنگسری‌ها است. ۳۱ مرداد ١٣٢٣.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]