[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شرکت به انگلیسی]

[کارخانه شیشه سازی مینا]

اطلاعیه شماره یک پاکسازی انجمن و شور اسلامی

 

بسمه تعالی

پاکسازی: با توجه به آیات ١١٨, ١٢٠ از سوره ال عمران و بنا به فتوای امام در صفحات ۵۰۵, ۵۰۶ توضیح المسایل شورای اسلامی کارگران شیشه مینا, همچنین موافقت جمعی از برادران عضو انجمن اسلامی افراد زیر جهت تسویه حساب به امور حسابداری مراجعه نمایند. نامبردگان از تاریخ ۲۶ مرداد ۵۹ هیچگونه مسؤلیتی در کارخانه نخواهند داشت اجراء مفاد این بخشنامه به عهده نگهبانی میباشد

١-محمد ضرغامی شماره تسجیل [حذف شده]

٢- دانش ذبیحی

٣- بیت اله کاظمی

۴- حسین نامدار

۵- کیوان محمدی

۶- یاسمین بصاری

٧- فارق اشراقی

٨- [شعاع‌ اله] دودکار

٩- امین اله آهنگری

١٠- معصومه هاشمی

١١- جمشید نیکوکار

١٢- عبدالحسین نیکخواه

١٣-فرهنگ کاظمی

۱۴- محمود سعادتی

۱۵- مظفر جمال‌آبادی

۱۶- هوشنگ مهاجری

١٧- کیومرث رجب پور

١٨-احمدباقر افضحی

١٩- حسین تازه شهری

٢٠- فرهنگ نغما

٢١- ابراهیم محققی

٢٢-فریدون تیموریان

[حذف شده]

 [مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]