[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره کل امور وزارتی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور خارجه

بسمه تعالی

 

شماره ۵۹۰۴ /۱۵۰

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۶۹

پیوست ندارد

 

دیوان محترم عدالت اداری

به پیوست عین رونوشت نامه خانم کیهاندخت ثابتیان که بعنوان جناب آقای دکتر ولایتی وزیر محترم امور خارجه ارسال داشته است بعلت ارتباط موضوع به پیوست ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه اقدامات معموله مشارالیها را مطلع نمائید.

مدیرکل امور وزارتی

جعفر شمسیان

[امضا]

 

رونوشت: خانم کیهاندخت ثابتیان به نشانی بابل- [آدرس] جهت اطلاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]