[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۸۵۸۱۱/۵۸/[؟]

تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۸۶

پیوست: -----

 

جناب آقای دکتر زاهدی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

 

سلام علیکم

به پیوست اوراق مربوط به درخواست تعداد ۱۸۲ نفر افراد حاضر در کنکور سراسری کشور بشرح اسامی ذیل جهت صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید نتیجه به این کمیسیون اعلام گردد./ت

 

محمد نبی رودکی

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

[امضا]

 

[آدرس]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

 

بسمه تعالی

شماره:-----

تاریخ: -----

پیوست: -----

[اسامی ۱۷۸ داوطلب بهائی مذکور در این نامه، حذف شده است]

تهران – میدان بهارستان – مجلس شورای اسلامی – دبیرخانه مرکزی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]