[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فجر انقلاب [ناخوانا] خورشید استقلال و آزادی است (امام خمینی)

 

از: اداره نظارت بر اماکن عمومی فا. ا. تهران

به: ریاست محترم مجمع امور صنفی شهرستان کرج

موضوع: ارسال مشخصات بهائیان شاغل در صنوف

 

سلام‌علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، مقتضی است دستور فرمایید لیست مشخصات بهائیان شاغل در صنوف دارای پروانه و فاقد پروانه کسب شهرستان کرج برابر جدول ذیل به قید فوریت به این اداره ارسال گردد. /ن

- ردیف

- نام و نام خانوادگی

- نام پدر

- شماره ملی

- محل تولد

- تاریخ تولد

- نوع صنف

مسئولیت در واحد صنفی - متصدی ------

مسئولیت در واحد صنفی - مباشر ------

مسئولیت در واحد صنفی - کارمند ------

مسئولیت در واحد صنفی - کارگر ------

وضعیت پروانه صنفی - دارای پروانه ------

وضعیت پروانه صنفی - فاقد پروانه ------

- مدت فعالیت ------

                             

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی ف.ا.ا تهران

سرهنگ پاسدار حبیب‌الله صادقی

[امضا روی مهر رسمی]

شماره ۶۳۱/ ٣

امور اداری ٢٩ بهمن ٨٨

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]