[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بسمه تعالی

تاریخ: ۲ دیماه ۱۳۸۵

شماره: ۱۶۴۳ / ۱۲

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی احمدی

ریاست محترم دانشگاه پیام نور

با سلام و احترام:

بدین وسیله تصویر نامه داوطلب بشیر دانا به همراه ضمائم مربوطه جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌شود.

مهدخت بروجردی علوی

مدیر کل روابط عمومی

[امضاء و روی مُهر]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

دکتر ابوالحسنی رسیدگی شود مبادا حقی تضییع شده باشد.

[امضا]

۱۸ دیماه

آقای عیوضی جهت پیگیری

 

[چند یادداشت دستنویس و مُهر در بالا و پایین صفحه]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]