[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۶۱۰؛ تاریخ پاک‌نویس: ۲۰مرداد، تاریخ ثبت: ۲۱مرداد ۱۳۲۵؛ محرمانه

 

مشهد، جناب آقای استاندار استان نهم

رونوشت گزارش وزارت دادگستری راجع به اختلافات بین مسلمان‌ها و بهائی‌ها در زاهدان و بیرجند و زابل که ظاهراً در زاهدان قضیّه منجر به قتل طفل هشت ساله شده است، برای استحضار جناب عالی به پیوست فرستاده می‌شود. خواهشمند است در مورد جلوگیری از وقوع نظایر این قبیل اختلافات و منازعات دستور لازم به مأمورین انتظامی آن حدود صادر و ضمناً علّت وقوع این قبیل قضایا را جواباً اعلام فرمایید.

رونوشت در جواب نامهٴ شمارۀ ۱۳۲۸ – ۲۹تیر ۱۳۲۵ به وزارت دادگستری فرستاده می‌شود.

[امضاء]

 

[حاشیه:] رونوشت تهیّه شد. ۲۰تیر.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]