[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ ثبت: ۲۱ مرداد ۱۳۲۵

تاریخ پاک‌نویس: ۲۰ مرداد [۱۳۲۵]

شمارۀ: ۱۶۱۰

 

محرمانه

 

مشهد، جناب آقای استاندار استان نهم

رونوشت گزارش وزارت دادگستری راجع به اختلافات بین مسلمان‌ها و بهائی‌ها در زاهدان و بیرجند و زابل که ظاهراً در زاهدان قضیّه منجر به قتل طفل هشت ساله شده است، برای استحضار جناب عالی به پیوست فرستاده می‌شود. خواهشمند است در مورد جلوگیری از وقوع نظایر این قبیل اختلافات و منازعات دستور لازم به مأمورین انتظامی آن حدود صادر و ضمناً علّت وقوع این قبیل قضایا را جواباً اعلام فرمایید.

رونوشت در جواب نامهٴ شمارۀ ۱۳۲۸ – ۲۹ تیر ۱۳۲۵ به وزارت دادگستری فرستاده می‌شود.

[امضاء]

 

[دستنوشته:] رونوشت تهیّه شد. ۲۰ تیر [۱۳۲۵].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]