[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵

شماره: ۴۵۵۵ / ۲۱۰ / ص

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

تهران ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱ اوین

تلفن: ۲۹۹۰۱

جناب آقای دکتر نوربخش

مدیر کل محترم هیات مرکزی گزینش دانشجو

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۴۲۸۲  /دم مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵، خانم افروز ذبیحی فرزند بیژن به شماره دانشجویی [حذف شده] دانشجوی رشته مهندسی عمران، جهت پیگیری و ارائه درخواست خود، به آن سازمان معرفی میشوند.

با سپاس

محبوبه عارفی

مدیر خدمات آموزشی

[امضا]

[مهر]

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]