[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] عارف نیوز

[تاریخ:] ۲۶ تیر ۱۳۸۵

 

توجه بهائيت براي جذب بودجه دولت در صنايع زود بازده استانها

به دنبال اختصاص بودجه هاي قابل توجه استاني از سوي دولت به صنايع توليدي و زود بازده، که در راستای رویکرد عدالت محور دولت نهم تلقی می شود، عناصرفرقه ضاله بهائيت استان... در تلاش براي استفاده از اين بودجه و خدمات ويژه يي كه در اين راستا ارائه مي شود، هستند.

به گزارش سایت "عارف نیوز" یکی از عناصر بهايي ساكن ... به نام "م . ج" در تماس با مدير عامل یک شركت صنعتی - معدنی و از عناصر بهائيت در تهران عنوان داشته است كه دولت مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان به استان... اختصاص داده و مديران استان را ملزم كرده تا قبل از سفر رئيس جمهور به ... آن را هزينه كند و گرنه با انها برخورد خواهد شد لذا بايد از فرصت و يارانه هاي اختصاصي استفاده كرد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]