[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] عارف نیوز

[تاریخ:] ۲۶ دی ۱۳۸۴

 

 اتهامي جديد به رييس جمهور

 "عصر نو" ارگان داخلي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در تحليلي، دولت و رييس جمهور جديد را احياكنندگان فرقه «بهاييت» ذكر كرد و بر ارتباط ارگانيك دولت احمدي نژاد و فرقه «بهاييت» تأكيد كرد.

به گزارش سايت "عارف نيوز" در بخشي از تحليل ارگان داخلي اين سازمان آمده است: "بابيت و بهاييت در شرايطي رشد يافته و مورد اقبال قرار گرفتند كه حس تلاش و اميد به آينده جاي خود را به دل مردگي عمومي داده بود تا كار فروبسته به دست آن كه خواهد آمد گره گشايي گردد. بنابراين دولت كنوني و به طور خاص جريان تبليغاتي كه احمدي نژاد در رأس آن قرار گرفته است از مخزن چنين حسي تغذيه مي كند."

اين نشريه مي افزايد: «براساس خط تبليغي كنوني برخلافشان چه بعضاً گفته مي شود‌‌‌‌‌ (بيشتر ازحجتيه) به بهاييت و بابيت شباهت دارد و ادعاي ارتباط با عالم غيب و انوار منوره در دولت جديد، به نقطه اتكاي فتح الفتوح موعود دولت جديد است. چنان كه احمدي نژاد نيز براين باور است ايران سكوي امام زمان است."

لازم به ذكر است برخي اعضاي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب، همچون هاشم آغاجري، از اعضاي فعال انجمن حجتيه بوده اند.

همچنين اهانت به رييس جمهور در مورد فرقه بهاييت با توسل به برخي سخنان تحريف شده و ساختگي، حتماً پاسخگويي دولت را مي طلبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]