[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] عارف نیوز

[تاریخ:] ۱۹ شهریور ۱۳۸۵

 

موسسه آموزشي وابسته به بهانيت در تهران

آموزشگاه «ت» كه در رژيم شاهنشاهي فعاليت داشته و متعلق به "پرويز. ت" (عنصر وابسته به تشكيلات بهائيت) بوده، مجدداً احيا و به واسطه فردي به نام ابراهیمی، مجوز دريافت و شروع به فعاليت نموده است.

به گزارش سایت "عارف نیوز" وی در دادگاه انقلاب و یک نهاد امنیتی داراي سابقه سو است.

وي سالها در آمريكا بسر مي برده و در سال ۸۳ به ايران آمده و با علم به اينكه در اين رابطه به او مجوز داده نخواهد شد توسط فردي ديگري اقدام به اخذ مجوز نموده است. بروشورهاي رنگي آموزشگاه كه حاوي تصوير از وي با كروات است در سطح شهر نصب شده و فيلم هاي تبليغاتي او از پخش مي شود.

یک کارشناس مسایل آموزشی در این خصوص به سایت "عارف نیوز" گفت: به نظر مي رسد عمده منافع مادي و معنوي اين آموزشگاه عايد شخص "پرويز. ت" و نهايتا تشكيلات بهائيت خواهد شد. لذا جلوگيري از اين تحركات قبل از آنكه به يك معضل فرهنگي و ... تبديل شود؛ ضروري باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]