[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری هفت؛ شمارۀ:  ۳۴۳۹ / ۲۳۶۵ / د؛ تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۲۳

 

استانداری استان هفتم

پاسخ نامه‌های شمارۀ ۲۵۳۴ –  ۸ خرداد ۲۴۴۷ – ۷ خرداد ۲۳۲۷ – ۶ خرداد ۲۳، استحضاراً اشعار می‌دارد: به قسمی که طیّ شمارۀ  ۳۲۴۱ / ۲۲۳۳ /  د – ۷ خرداد ۲۳ اطّلاع داده شده، بر اثر اقدامات معمولهٴ مأمورین انتظامی، وضعیّت آباده قرین آرامش و امنیّت کامل بوده، دکاکین و بازار [باز] و مردم مشغول کسب و کار خود می‌باشند و چند نفری هم که موقّتاً بازداشت گردیده بودند، پس از اجرای بازجویی‌های لازمه، مرخّص گردیده‌اند.

رییس ستاد نیروی جنوب، سرهنگ دیهیمی

۲۷۶۵ – ۱۱  خرداد ۲۳

رونوشت بالا پیرو شمارۀ ۲۵۴۳ – ۷  خرداد ۲۷۹۶ – ۱۰  خرداد ۲۳ برای استحضار وزارت کشور تقدیم می‌گردد.

به جای کفیل استانداری هفتم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۲۸  خرداد ۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: وزارت کشور، ادارهٴ سیاسی، شمارۀ: ۲۲۵۴، تاریخ: ۳۱  خرداد  ].

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]