[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

استانداری هفت

 

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۲۳

شمارۀ: ۳۴۳۹ - ۲۳۶۵ - د

 

استانداری استان هفتم

پاسخ نامه‌های شمارۀ ۲۵۳۴ – ۸ خرداد ۲۴۴۷ – ۷ خرداد ۲۳۲۷ – ۶ خرداد ۱۳۲۳، استحضاراً اشعار می‌دارد: به قسمی که طیّ شمارۀ ۳۲۴۱ - ۲۲۳۳ - د – ۷ خرداد ۱۳۲۳ اطّلاع داده شده، بر اثر اقدامات معمولهٴ مأمورین انتظامی، وضعیّت آباده قرین آرامش و امنیّت کامل بوده، دکاکین و بازار [باز] و مردم مشغول کسب و کار خود می‌باشند و چند نفری هم که موقّتاً بازداشت گردیده بودند، پس از اجرای بازجویی‌های لازمه، مرخّص گردیده‌اند.

رییس ستاد نیروی جنوب، سرهنگ دیهیمی

۲۷۶۵ – ۱۱ خرداد ۱۳۲۳

رونوشت بالا پیرو شمارۀ ۲۵۴۳ – ۷ خرداد ۲۷۹۶ – ۱۰ خرداد ۱۳۲۳ برای استحضار وزارت کشور تقدیم می‌گردد.

 

به جای کفیل استانداری هفتم، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۲۸ خرداد ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] [ مهر: وزارت کشور، ادارهٴ سیاسی، شمارۀ: ۲۲۵۴، تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۳:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]