[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

 

[آرم]

بانک کشاورزی

 

شماره: ۲۳۰۳ / ۶۳۲۱

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۸۷

پیوست:

 

مدیریت عامل محترم شرکت افشار دازگاره

موضوع بدهی شرکت

با سلام احتراماً عطف به نامه شماره ۱۰۱- ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ موارد ذیل باستحضار می‌رسد.

نوع عقد: فروش اقساطی تبصره ۳ پیشگیری از خشکسالی (بر اساس احداث بند خاکی)

تاریخ پرداخت تسهیلات: ۲۹ اسفند ۱۳۷۹

مبلغ تسهیلات: ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ ریال

تاریخ سررسید تسهیلات:

۶ مرداد ۱۳۸۱                ۰۰۰ / ۶۰۰/ ۱۵ ريال

۶ مرداد ۱۳۸۲                ۰۰۰ / ۲۰۰/ ۱۴ ريال

۶ مرداد ۱۳۸۳                 ۰۰۰ / ۸۰۰/ ۱۲ ريال

۶ مرداد ۱۳۸۴                 ۰۰۰ / ۴۰۰/ ۱۱ ريال

لازم به ذکر است اقساط در موعد سررسید پرداخت گردیده و بدهی شرکت تا این تاریخ تسویه گردیده است.

 

شعبه مهدی‌شهر

[مُهر بانک کشاورزی شعبه مهدیشهر]

[امضاء]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]