[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سه شنبه سیزدهم مرداد ماه ۱۳۶۰

[شماره:]  ۱۶۴۹۲

صفحه: ۲

 

مقررات جدید ارسال ارز برای دانشجویان

مقررات جدید پرداخت ارز دانشجویی به دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام شد.

در دستورالعملی که در همین زمینه از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به امضای دکتر عارفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی صادر شده است، مواردی که به دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور ارز دانشجویی تعلق نمیگیرد مشخص گردیده است.

متن کامل مقررات جدید ارسال ارز دانشجویی به شرح زیر است.

مقررات ارز دانشجویی

مقدمه: کلیه گواهی‌های تحصیلی صادره از طرف مقامات کشورهای محل تحصیل باید به تائید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

مجوز دریافت ارز تحصیلی بر مبنی کارنامه‌های صادره خواهد بود. صدور کارنامه‌های ارز منوط به تهیه، تکمیل و ارسال برگ درخواست ارز تحصیلی به سازمان امور دانشجویان کشور می‌باشد.

 (کسانی که نمی‌توانند از ارز دانشجویی استفاده نمایند)

...٧-دانشجویانی که پیرو یکی از ادیان رسمی کشور نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]