[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۴ تير ۱۳۸۸

 

انتشار کتاب هاى ضد بهائى براى کودکان؛ ”داستان بهائيت“

آخرین خبرها از ایران:

آقاى مهدى طهورى، نويسنده کتاب هاى کودکان، از انتشار کتاب تازه اش ’داستان بهائيت‘ خبر داده است که مدعى است داستان به وجود آمدن و فعاليت هاى فرقه دروغين بهائى را به زبانى ساده و مناسب کودکان و نوجوانان شرح مى دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]