[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بنیاد مطالعاتی روشنگر

[تاریخ:] ١٣ خرداد ١٣٩٩

 

هشتاد و چهارمین شماره فصلنامه تخصصی فرق و ادیان، «روشنا» منتشر شد

نوبت بهار فصلنامه روشنا با تازه‌ترین و به‌روزترین مطالب در حوزه‌های ادیان و جریان‌های فرقه‌ای منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. در این شماره از نشریه نیز همچون شماره‌های پیشین شاهد مجموعه مقالات، گزارش‌، مصاحبه و یادداشت‌هایی در زمینه‌های بهائیت، انجمن‌ حجتیه، تصوف، مسیحیت‌تبشیری، فرق نوظهور و ادیان هستیم. […]

نوبت بهار فصلنامه روشنا با تازه‌ترین و به‌روزترین مطالب در حوزه‌های ادیان و جریان‌های فرقه‌ای منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. در این شماره از نشریه نیز همچون شماره‌های پیشین شاهد مجموعه مقالات، گزارش‌، مصاحبه و یادداشت‌هایی در زمینه‌های بهائیت، انجمن‌ حجتیه، تصوف، مسیحیت‌تبشیری، فرق نوظهور و ادیان هستیم. بررسی و تجزیه‌تحلیل وضعیت معنویت در دوره «پساکرونا» و نگاهی مبسوط به حوزه عرفان از منظر فرصت‌ها و چالش‌ها، از جمله موضوعات ارائه‌شده در نوبت بهار روشنا هستند.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

ادیان:

-معنویت پساکرونایی »| یادداشت

-معامله قرن »| یادداشت

-یک ایران همدل | گزارش

-اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران ، مونوگرافی بیبدیل| گزارش

-اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران| یادداشت

-اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران »، اثری مستقل پس از ۱۱۲ سال| مصاحبه

بهائیت:

-طاهره بدون روتوش| مقاله

-قدرتطلبی، عامل انشعاب | مقاله

-ابزار سلطه| مقاله

انجمن‌ حجتیه:

-انجمن‌ حجتیه در پی تعلیم مربیان| یادداشت

-سرخوردگی سیاسی یا انحراف فکری؟| مقاله

-در مسیر اعوجاج و انحراف| یادداشت

تصوف:

-روشنفکری» و «تصوف »| مقاله

-معرفت عرفانی »؛ فرص تها و چال شها| یادداشت

-سلسله یادداشت‌های سبک زندگی عارفانه

-اما و اگرهای خروج قطبیت از خاندان «تابنده | یادداشت

مسیحیت‌تبشیری

-تبشیر خمسینی| مقاله

-دست‌نشانده‌های صهیون| یادداشت

-مسیحیت انجیلی| یادداشت

-سیاسیگری‌های صلیبی| گزارش

-نقدی بر فیلم مردن در آب مطهر «| یادداشت

-مسیح در قرآن| یادداشت

-شبهات طبیعی (قسمت دوم)| یادداشت

فرق نوظهور:

-فرقه‌ها و خوشونت| مقاله

-معنویت‌های معنویت ستیز| مصابحه

-مدعیان دروغین (قسمت دوم)| یادداشت

-سلطه مقدس؛ معنویت در خدمت سلطه| یادداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]