[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و ترابی

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

 

شماره -----

تاریخ ----- ۱۳

پیوست -----

 

بسمه تعالی

۴۵۰ - ۷ شهریور ١٣۶۱

کنترل مرکزی – کنترل جنوب شرق

جنازه شهید فرهنگ شاه بهرامی و محمدعلی [ناخوانا] از ارتش جمهوری اسلامی ایران با واگن توشه ساعت ۱۷ روز جاری به مقصد کرمان حمل. متمنی است جهت تجلیل از جنازه شهید به ایستگاه کرمان اطلاع فرمائید در ضمن جواز دفن‌های فوت در ایستگاه طهران جا مانده است شماره جواز دفن فرهنگ ۱۰۷۷۳ و شماره جواز دفن محمدعلی ۱۰۷۷۵ می‌باشد.

 

بهره‌برداری طهران [طیبی]

 

رونوشت جهت اطلاع ایستگاه کرمان

[گوینده] اسفندیاری

گیرنده [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]