[آرم] بیمارستان میثاقیه

طهران میدان فلسطین خیابان ایطالیا

تلفن۶۵۶۱۳۰۳۹

 

تاریخ ٩ تیر ١٣۵۸

شماره ۴۵۴

پیوست

 

بانک محترم صادرات شعبه تخت جمشید غربی

چون به موجب ابلاغ شماره ۳۴۰ /۴ /۱۸۶۲ -[تاریخ:] ٣١ خرداد  ١٣۵۸ که فتوکپی آن پیوست است موظف به تحویل گرفتن بیمارستان میثاقیه از هیئت‌مدیره آنجا میباشد. لذا ضمن معرفی امضای خود خواهشمند است دستور فرمایند پرداخت و دریافت حساب شماره [حذف شده]  را فقط در مقابل امضای اینجانب انجام دهند.

موجب تشکر است

دکترسید عباس پاک‌نژاد

[امضا]

 

رونوشت: جهت اطلاع پرفسور منوچهر حکیم - مدیریت عامل ریاست بیمارستان